Prof. Dr. Ünal ZORLUDEMİR

image95

Ünal ZORLUDEMİR Kimdir?

Prof. Dr. Ünal ZORLUDEMİR, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl başladığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndaki uzmanlık eğitimini 1981 yılında tamamlamış olup, Çocuk Cerrahisi Avrupa Board Belgesi ve Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığı belgelerine de sahiptir. Askerlik görevini 1982-1983 yılları arasında İzmir Ege Ordu Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Tabip Yd. Subay olarak tamamlayan Dr. Zorludemir, uzman doktor olarak tekrar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’na dönmüş, 1985 yılında aynı alanda yardımcı doçent, 1987 yılında doçent, 1993 yılında ise profesör olmuştur. 

1991 yılında özellikle çocuk ürolojisi alanında çalışmak ve bilgi-deneyimini artırmak üzere iki ay süreyle İrlanda- Dublin’de  Our Ladies Children’s Hastanesi’nde, 1993 yılında altı ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde Mayo Klinikte (Rochester-Minnesota), 1993 yılında iki hafta süreyle Harvard Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde, 2005 ve 2007 yıllarında birer ay süreyle Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde ve  2009 yılında bir ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde Mayo Klinikte (Rochester-Minnesota)  uzman doktor olarak ikinci kez bulunmuştur.  

Uluslararası ve ulusal dergilerde ve kongrelerde yayımlanmış 200’den fazla bilimsel eseri vardır. Çocuk Cerrahisi Dergisi editörlüğü ile Ulusal ve Avrupa Yeterlik (BOARD) sınavlarında sınav kurulu jüri üyeliği görevlerini yürütmüştür. Halen yurt içindeki birçok mesleki derginin danışmanlık görevini sürdürmektedir.1992 yılında vesikoüreteral reflünün (idrarın mesaneden böbreğe kaçışının) endoskopik tedavisi ve 1996 yılında, mesane ogmantasyonu (barsaktan mesane yapılması) konularında, daha önce yanlarında da çalıştığı ve alanlarında en yetkin uluslararası eğiticilerden olan; İrlanda’dan Prof.Dr. Prem PURI (Reflü) ile ABD’den  Prof.Dr. Ricardo GONZALEZ’in (Ogmantasyon) de katılımıyla ülkemizdeki ilk uygulamalı kursları (çalıştayları) düzenlemiştir. 

image96

Mesleki alandaki ulusal görevleri

Dr. Zorludemir 2006-2008 yılları arasında Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD) Başkanlığı, 2002-2006 ve 2008-2010 yıllarında TÇCD Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2006 yıllarında TÇCD Yeterlik Kurulu (BOARD) Başkanlığı, 2009-2012 yılları arasında Pediatrik Üroloji Derneği (PEDURO) Kurucu Başkanlığı ve Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, 2010-2016 arasında Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS) Çocuk Ürolojisi Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüş ve Çocuk Ürolojisi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi programının hazırlanması sürecinde aktif olarak görev almıştır.

image97

Diğer mesleki görevleri ve çalışma alanı

1993-1998 yıllarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanlığı, 1988-2000 yıllarında Deneysel Cerrahi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DECAM) ve Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (TIBDAM) Müdürlüğü ve 1996-1999 yıllarında Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.   

Genel çocuk cerrahisi konularındaki çalışmalarının yanı sıra, çocuk ürolojisinin doğuştan bozuklukları (hipospadias, epispadias ve gömülü penis gibi penis anomalileri, böbreklerin ve idrar yollarının darlık, tıkanıklık ve genişlikleri, vesikoüreteral reflü –VUR-, çift cinsiyet tabir edilen cinsiyet gelişim bozuklukları, inmemiş testis, ele gelmeyen testis, idrar kaçırma, işeme bozuklukları, idrar kesesi rahatsızlıkları), Prof.Dr. Ünal Zorludemir’in’in son 25 yıldır özellikle ve yoğun olarak ilgilendiği alanlardır. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD), Türk Kanser ve Araştırma Vakfı (TKAV), Pediatrik Üroloji Derneği (PEDURO) ve Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği (EUPSA) üyesidir. 

Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, 1996-2003 yılları arasında Adana Güçbirliği Vakfı (AGV) Kurucu Mütevelli Heyet Üyeliği, Eğitim, Gençlik ve Spor Kurulu Başkanlığı ve 2003-2004 yılları arasında Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndaki görevinden 28.09.2019 tarihinde emeklilik nedeniyle ayrılan Prof.Dr. Ünal ZORLUDEMİR, özel muayenehanesinde ve Acıbadem Adana Hastanesi’nde özel hastalarını kabul etmektedir. 

Evlidir ve iki kızı bulunmaktadır.