SİNDİRİM KANALI

image49

· Özofagus atrezisi (yemek borusunun doğuştan kapalı olması), fistülü ve darlığı

· Kostik özofagus yanıkları ve bunların sekelleri (darlık, delinme vs)

· Özofagus yabancı cisimleri

· Pilor stenozu ve diğer mide çıkışı tıkanıklıkları

· Gastroözofageal reflü (mideden yemek borusuna kaçış)

· Hiatus hernisi (mide fıtığı)

· Malrotasyon, duodenal atrezi

· İnce ve kalın barsakların doğuştan dar (stenoz) ya da kapalı (atrezi) olması 

· Mekonyum rahatsızlıkları (mekonyum ileusu ve mekonyum tıkacı)

· İnvajinasyon

· Apendisit

· Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı)

· Anal atrezi (makadın doğuştan kapalı olması) ya da anal darlık

· Kızlarda anüsün (makadın) vajene ya da hemen bitişiğine açılması

· Kronik kabızlık, kaka kaçırma (enkoprezis)