PENİS EĞRİLİĞİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

PENİS EĞRİLİĞİ NEDİR?

PENİS EĞRİLİĞİNİ TEDAVİ ETMEK GEREKİR Mİ?

NE TÜR PENİS EĞRİLİKLERİ VARDIR?

image85

  

İdeal olarak penisin hem ucu (penis başı) hem de gövdesi düz ve penis derisi kolayca geriye çekilebilecek şekilde gevşek olmalıdır. Penis ucunda ya da gövdesinde herhangi bir tarafa eğrilik, dönme ya da kıvrılma bulunmamalıdır.


NE TÜR PENİS EĞRİLİKLERİ VARDIR?

PENİS EĞRİLİĞİNİ TEDAVİ ETMEK GEREKİR Mİ?

NE TÜR PENİS EĞRİLİKLERİ VARDIR?

image86

PENİS EĞRİLİĞİ , penil kordi ve penil torsiyon diye iki ana tipte adlandırılır. 

 

Penisin aşağı, yukarı, sağa ya da sola kıvrılmış (sanki kırılmış gibi) görüntüsüne penil kordi denir. Bu durum doğuştandır ve en çok da idrar çıkış deliğinin normal yerinde olmaması ile birlikte görülür. Peniste aşağı eğrilik (ventral kordi), en fazla idrar çıkış deliğinin aşağıda olması (hipospadias-peygamber sünnetli) ile birlikte bulunur. Yukarı eğrilik (dorsal kordi) ise idrar çıkış deliğinin penisin üstünde olması (epispadias) ile birlikte görülür. Sünnet sonrası gelişen nedbe (skar, sertleşmiş yara izi) dokusu nedeniyle de peniste yukarı eğrilik oluşabilir.


Penisin gövdesinin uzun ekseni etrafında sağa ya da sola dönmesine ise penil torsiyon (dönme) adı verilir. Penil torsiyon genellikle saatin tersi yönündedir. Yani penis sola doğru dönmüştür. Daha az oranda sağa dönme de görülebilir. Penil torsiyonun görülme oranı konusunda fazla bilgi yoktur. Bir serideki yenidoğan bebeklerde %27 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Torsiyon 30 dereceden 180 dereceye kadar değişebilir. Tek başına torsiyonun cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açtığı bildirilmemiştir. Ancak, torsiyonun fazla olduğu durumlar kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle birçok kişi kozmetik (estetik) amaçla penisteki torsiyonunu düzelttirmek ister. 


Penisteki eğriliğin ya da dönmenin şiddeti-derecesi en iyi penis sertleştiğinde (ereksiyon) değerlendirilir. Muayene esnasında penis ereksiyon yoksa, ailenin zaman zaman çocuğu izleyip penis sertleştiğinde –özellikle işeme esnasında- video kaydına alması çok yararlı olacaktır.

PENİS EĞRİLİĞİNİ TEDAVİ ETMEK GEREKİR Mİ?

PENİS EĞRİLİĞİNİ TEDAVİ ETMEK GEREKİR Mİ?

PENİSTEKİ EĞRİLİK ZAMANLA KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR Mİ?

image87

  

Penis eğriliği çocuğun eğri işemesine sebep olur. Bu durum özellikle okul çağında psikolojik olarak olumsuz bir etkilenmeye yol açar. Penis eğriliğinin yetişkinlerde cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açtığına dair kesin bir kanıt yoktur. 


Mevcut bulgulara göre penis eğriliğini düzeltmenin esas gerekçesi estetik kaygı ve olumsuz psikolojik etkilenmedir.

PENİSTEKİ EĞRİLİK ZAMANLA KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR Mİ?

PENİSTEKİ EĞRİLİK ZAMANLA KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR Mİ?

PENİSTEKİ EĞRİLİK ZAMANLA KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR Mİ?

image88

Hayır, eğrilik kendiliğinden düzelmez, yalnızca ameliyatla düzeltilebilir.

EĞRİLİĞİ DÜZELTME AMELİYATI NE ZAMAN YAPILMALI?

PENİSTEKİ EĞRİLİK ZAMANLA KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR Mİ?

EĞRİLİĞİ DÜZELTME AMELİYATI NE ZAMAN YAPILMALI?

image89

  

Çocuğun bu ameliyattan psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi için 1 yaşından önce ameliyat edilmesi (aynı hipospadias vb. durumlar gibi) en uygunudur. Ayrıca, o yaşta yapılan bir eğrilik düzeltme ameliyatı çocuk için daha da hafif bir ameliyat olacaktır. Ameliyatın başarısı deneyimli ellerde en az %90’dır.

AMELİYATTAN SONRA HASTANEDE KALMASI GEREKİR Mİ?

PENİSTEKİ EĞRİLİK ZAMANLA KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR Mİ?

EĞRİLİĞİ DÜZELTME AMELİYATI NE ZAMAN YAPILMALI?

image90

Hayır. Bu konunun uzmanı (çocuk ürolojisi uzmanı) olan deneyimli bir kişi bu ameliyatı yaparsa hastanede kalmasına gerek yoktur. Penis sargılı olacaktır. İdrar yolunda sonda kalıp kalmayacağı ameliyatın özelliğine göre değişebilir. Genellikle sonda kalması gerekmez. Ameliyattan sonra aynı gün eve gönderilen çocuk 3-4 gün sonra sargısının çıkarılması ve varsa sondasının çekilmesi için doktora ayaktan götürülür. Bu süre içinde ağrı kesici ve antibiyotik şurupları verilir. Sonrasındaki bakımı sünnet olmuş çocuğunki gibidir.